Выбери свою страну
Выбери свой язык
Байгени кантип утуп алса болот?
Промо-продуктту
сатып алыңыздар
7102
номерине
СМС коду менен
жөнөт
Телефонго
акча ал
100 000 сомду
ойнотууга
катышам
Ойнотула турган күн
Телефондун номери
Аты-жөнү
Акцияга кантип катышса болот?
«Белектердин кофейерверки» промо-акциясына катышуу үчүн акциянын мөөнөтүндө (20.02.19-20.04.19) промо-азыкты сатып алып, СМС аркылуу каттоо керек .
СМСти кайда жөнөтүү керек?
СМС 7102 кыска номерине жөнөтүлөт. СМСтин баасы бардык учурда катышуучуну тейлеген мобилдик оператор тарабынан аныкталат.
Код деген эмне жана аны кайдан тапса болот?
Промо-код өзүнө 12-белгилүү NESХXXXXXXXX түрүндөгү кодду камтыйт, анда NES бул бардык промо-коддор үчүн бирдиктүү префикс, ал эми Х – бул ар бир промо-код үчүн тамга менен сандардын комбинациясы. Промо-код промо-азык каптамынын ичинде болот.
Акцияга кайсы азык катышат?
Акцияга NESCAFÉ Classicтин «Белектердин кофейерверки» деп аталган 3 азыгы катышат:
∙ NESCAFÉ Classic 75гр
∙ NESCAFÉ Classic 150гр
∙ NESCAFÉ Classic 250гр

«Белектердин кофейерверки» Дем берүүчү лотереяларын (“Лотереясын”) өткөрүүнүн эрежелери

Лотереяны уюштуруучунун аталышы

ЖЧК «Quasar» жарнама агенттиги

Юр. дареги: Бишкек ш., Малдыбаев көч. 54Б

ИНН 01106200910123

ОКПО 26612380

УГНС 004 Биринчи май району

Р/с 1374010000117301 сом

ЖАК «Банк Бай-Тушум»-Бишкек

БИК 137002

Башкы директор Ан Н.В.

Катышуунун эрежелери жана ойнотуунун натыйжалары жөнүндө катышуучуларды маалымдоонун тартиби:

Дем берүүчү лотереянын катышуучулары бардык маалыматты www.classic-promo.kz промо-сайтынан , ошондой эле 1670 тынымсыз байланыш телефону боюнча алса болот

Байге фондун ойнотуунун жыйынтыктары www.classic-promo.kz расмий промо сайтында жарыяланат, ошондой эле жеңүүчү катталуу учурунда көрсөтүлгөн маалыматтар боюнча телефон байланышы аркылуу жеке таанышат.

Лотереяны өткөрүү мөөнөтү

20.02.2019-ж. 20.04.2019-ж. чейин. Баш байгени ойнотуу 20.04.2019-ж.

Лотереяга катышуу үчүн эрежелер

Жумшак каптамдагы «NESCAFE CLASSIC 3 SKU» кофесин (дойпак) сатып алууда катышуучуга 7102 кыска номерине каптамда жазылган уникалдуу промо-кодду көрсөтүү менен смс-билдирүү жөнөтүү зарыл.

Лотереяга төмөнкү товарлар гана катыша алат:

NESCAFE CLASSIC 75г

NESCAFE CLASSIC 150г

NESCAFE CLASSIC 250г

Тиешелүү смс-билдирүү жөнөткөн катышуучулар автоматтык түрдө катталып, баш байгени ойнотууга катышуга укук алат.

Жеңүүчүнү аныктоо атайын алгоритмдин системасы менен ишке ашат.

Лотереялык билеттин баасы

Лотереяга катышуу үчүн акы өзүнчө алынбайт жана лотереянын атайын промо-коду менен NESCAFE CLASSIC 75г, NESCAFE CLASSIC 150г, NESCAFE CLASSIC 250г кофесин сатып алуу түрүндө (формасында) жүргүзүлөт.

Лотереялык билеттерди жайылтуунун тартиби (лотереяга катышуу укугун тастыктаган документтер), лотереялык билеттердин кабыл алуу

NESCAFE CLASSIC 75г, NESCAFE CLASSIC 150г, NESCAFE CLASSIC 250г лотереянын промо-коду менен жумшак каптамдагы кофени сатып алууда.

Байге фондун, анын түзүмүн жана көлөмүн калыптандыруунун тартиби

Байге фонду уюштуруучунун каражатынын эсебинен түзүлөт.

Байге фонду төмөндөгүлөрдөн турат:

1. Телефондук абоненттик номерлердин балансын толтуруу түрүндө кепилденген байгелер.

2. Баш байге 100 000 Сом/Баш байгенин жалпы суммасы 100 000 (жүз миң) сомду түзөт.

Утуштар боюнча байге фондун бөлүштүрүү

Кепилденген байгелер:

NESCAFE CLASSIC 75г сатып алууда катышуучу балансына 50 сом алат.

NESCAFE CLASSIC 150г сатып алууда балансына 80 сом алат.

NESCAFE CLASSIC 250г сатып алууда балансына 100 сом алат.

Каттоодон өткөн бардык катышуучулар баш байгени ойнотууга катышат.

Ойнотууларды өткөрүүнүн тартиби

Баш байгени ойнотуу промо-код менен смс-билдирүүлөрдү жана акциянын ушул акцияларында жазылган ренд системасын пайдаланууда катышуучунун аты-жөнүн кабыл алуу бүткөндөн бир өткөндөн кийин 20.04.2019-ж. өткөрүлөт.

Бардык тиешелүү шарттар менен алынган смс-билдирүүлөр уюштуруучу тарабынан ренд системага киргизилет.

Жогоруда көрсөтүлгөн ренд системасы менен пайдаланылуучу кокус алгоритмдин жардамы менен жеңүүчүнү аныктоо жүргүзүлөт, ал ренд системасы менен биринчи болуп чыккан катышуучу болот.

Утуштарды алуунун тартиби

Уникалдуу промо-код менен смс-билдирүүнү лотереянын тиешелүү шарттары менен жөнөткөндөн кийин, катышуучуга ийгиликтүү каттоо жөнүндө кабарлама келет жана смс-билдирүү жөнөтүлгөн мобилдик номерге баланс толтурулат. Кепилденген байгенин суммасы (балансты толтуруу) катышуучу тарабынан сатылып алынган промо-коддуу каптамга жараша болот. Дем берүүчү катышуучу-жеңүүчү, ушул шарттардын 6-п. ылайык аныкталгандай промо-код жөнөтүлгөн смс-билдирүү жөнөтүлгөн номерге уюштуруучу тарабынан телефон чалынып кабарланат.