Выбери свою страну
Выбери свой язык
Мањсулоти иќдомиро
харидори намоед.
Борбанди икдомиро
биёр ва скретч корти
рамздорро гир
лотини фаврӣ
Дар лотореяи фаври
иштирок бикун
Дар бурди шоњљоиза
10 000 сомони
иштирок бикун.
Cанаи ғолиб
рақами телефон
ному насаб
Чї тавр иштирокчии иќдом мешавї?
Барои иштирок дар озмуни-иќдомї «Бурди ќањвагї» дар давраи (20.02.19-20.04.19) ќањваи Nescafe Classic бо борбанди иќдомї харидори намоед ва ба маркази гирифтани тўњфањо, ки воќеъ дар шањрњои: Душанбе, Хуљанд, Бохтар ва Турсунзаде љойгир мебошад расонед. Аз ќайд гузаред ва скретч-корти рамздорро ба даст оред. Барои дар лотореяи фаврӣ ва бурди шоњљоиза 10 000 сомонї иштирок намудан Скретч-кортро то анљоми иќдом нигоњ доред.
Нуќтањои гирифтани тўњфањо?
ш. ДУШАНБЕ:
- МС «Душанбе Мол». Рељаи корї: рўзњои панљшанбе-шанбе аз с.17:00 то 20:00, якшанбе аз с.14:00 то 17:00
- МС «Садбарг». Рељаи корї: панљшанбе-шанбе аз с.12:00 то 15:00
- Маркази савдои «Пайкар» (Голубой экран).
- Маркази савдои «Пайкар» (Профсоюз).
- Маркази савдои «Шохона» (ДТСлавянї).
Рељаи корї: панљшанбе-шанбе аз с.17:00 то 20:00 ш.ХУЉАНД:
- Маркази савдои «Анис».
- Маркази савдои «Оазис».
- Маркази савдои «Амид».
Рељаи корї: панљшанбе-шанбе аз с.17:00 то 20:00 ш. Турсунзода
- Маркази савдои «Кохи нур». Рељаи корї: панљшанбе-шанбе, аз с.16:00 то 19:00
ш. Бохтар (Ќурѓон-теппа)
- Маркази савдои Ёвар. Рељаи корї: панљшанбе-шанбе, аз с.16:00 то 19:00
Скретч-корти бо рамз чист?
Скретч-корт – корти қабати муҳофизатӣ дошта мебошад, ки онро бояд хатман тоза кунед. Дар зери қабати муҳофизати номи тўњфа сабт шудааст. Њамчунин дар скретч-корт рамзи беҳамтои 4-рақама аз комбинатсияи раќамњо иборат аст сабт шудааст. Скретч-корти рамздорро то анљоми иќдом нигоњ доштан лозим аст. Њар як рамз дар бурди шоњљоиза 10 000 сомонї иштирок мекунад.
Кадом мањсулотњо дар иќдом иштирок менамоянд?
Дар иќдом, 7 мањсулоти NESCAFE Classic бо борбанди иќдомї «БУРДИ КАЊВАГЇ» :
Nescafe Classic 47,5 гр.
Nescafe Classic 95 гр.
Nescafe Classic 75 гр.
Nescafe Classic 100 гр.
Nescafe Classic 250 гр.
Nescafe Classic 150 гр.
Nescafe Classic 34 гр иштирок менамоянд.

ҚОИДАҲОИ УМУМӢ

гузаронидани чорабинї ҳавасмандгардони («Иќдом») «БУРДИ КАЊВАГЇ!»

Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2003 № 34 «Дар бораи реклама»,

чорабинии ҳавасмандгардонӣ ба ҷалби диққати истеъмолкунандагон ба маҳсулоти бо тамѓаи молї NESCAFÉ Classic истеҳсол шаванда, равона карда шудааст.

Бо иштирок дар чорабинӣ оид ба ҳавасмандгардонӣ (минбаъд "Иќдом"), иштирокчиён пурра бо коидахои зерин ва инчунин бо Сиёсати махфӣ (минбаъд "Сиёсат") рози мебошанд. Сиёсати махфӣ қисми ҷудонашавандаи Қоидаҳо мебошанд, ки дар сомонаи www.classic-promo.kz (минбаъд "Сомонаи Иќдоми" ) дарч шудааст.

Хамчун иштирокчиёни Иќдом барои мақсадҳои Қоидаи мазкур шахсоне, ки дар банди 6-и Коидањои мазкур зикр шудаанд (минбаъд "Иштирокчиён") фањмида мешаванд.

Низоми умумии гузаронидани Иќдоми рекламавии «Бурди кахвагї!»

Номгўйи Иќдом «Бурди кахвагї!»

Ҳудуди гузаронидани чорабинињои Иќдомї: Љумњурии Тољикистон.

Иштирок дар иќдом бе пардохт пулї иштирокчиён ва бе ягон хатар мебошад.

Маќсади чорабинии Иќдомї: ҷалб намудани истеъмолкунандагон ба фаъоли ва / ё зиёд намудани тарафдорони хариди мањсулоти тамѓаи молї NESCAFÉ Classic, ҳавасмандгардонии талаботи истеъмолкунандагон, ҷалби таваҷҷӯҳи, дастгири ва баланд бардоштани њавасмандии истеъмолкунандагон ба маҳсулоти тамѓаи молї NESCAFÉ Classic мебошад.

Маълумот дар бораи Ташкилгар ва Фармоишгари Иќдом

2.1. Ташкилгари Иќдом, яъне шахси ҳуқуқї ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон созмон дода шудааст ва гузаронидани Икдомро шахсан ва/ё бо воситаи Фармошгар ба уњда гирифтааст Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди «SMART» мебошад. Суроға: 734000, шаҳри Душанбе, кӯчаи Ѓуломов, хонаи 18/11 (минбаъд "Ташкилгар " )

2.2. Фармоишгари Иќдом яъне шахси ҳуқуқӣ, ки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда шудааст ва бо Ташкилгари Икдом барои гузаронидани Икдом аз номи Фармоишгар ва бо супориши ў, дорои маводњои техникии лозима: Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди «Оcмони Соф» мебошад. суроға: ш.Душанбе 734000, кӯчаи Ҷ.Расулов 6/1, (минбаъд Фармоишгар).

Мўњлати гузаронидани Иќдом

3.1. Мўњлати хариди маҳсулоте, ки дар Иќдом иштирок мекунанд (дар банди 5-и Қоидаҳои мазкур пешбинї шудааст) аз тарафи харидор аз 20 Феврали соли 2019 то 20 Апрели соли љорї аст.

3.2. Мўњлати фаъолкунии рамзҳо аз скретч-кортҳо, барои иштирок дар Иќдом аз соати 12:00 дакика 21 Феврали соли 2019 то соати 19:59 дақиқа 20 Апрели соли 2019 бо ваќти Душанбе мебошад.

3.3. Мӯҳлати додани тўњфањо,ки дар лоторея бурдшуда ба иштирокчиёни Иќдом: аз соати12:00 даќиќа «21» феврали соли 2019 то соати19:59 дақиқа 20 апрели соли 2019, бо вақти Душанбе мебошад.

Роњњои хабардорнамудан оид ба Иќдом

4.1 Истеъмолкунандагон (иштирокчиёни потенсиалии Иќдом), ва инчинин Иштирокчиён дар бораи ќоидањо ва муҳлатњои гузаронидани Иќдом бо роњњои зерин хабардор карда мешаванд:

Дар сомонаи Иќдомї бо роҳи ҷойдодани маълумот дар бораи Қоидаҳои Иќдом, њамчунин Ташкилкгари Иќдом, ќоидањои гузаронидани он, миқдорӣ туҳфаҳои дар натиҷаҳои Иќдом, мӯҳлат, макон ва тартиби гирифтани тўњфањо;

дар борбанди мањсулот бо тамѓаи молї «NESCAFÉ Classic», яъне:

Nescafe Classic 47,5 гр.

Nescafe Classic 95 гр.

Nescafe Classic 75 гр.

Nescafe Classic 100 гр.

Nescafe Classic 250 гр.

Nescafe Classic 150 гр.

Nescafe Classic 34 гр.

Мањсулотњое, ки дар иќдом иштирок менамоянд.

5.1. Дар иќдом маҳсулотњои зерин бо тамѓаи молї «NESCAFÉ Classic» бо борбанди иќдомї (минбаъд Мањсулот) иштирок мекунанд:

Nescafe Classic 47,5 гр.

Nescafe Classic 95 гр.

Nescafe Classic 75 гр.

Nescafe Classic 100 гр.

Nescafe Classic 250 гр.

Nescafe Classic 150 гр.

Nescafe Classic 34 гр.

5.2. Намудҳои Маҳсулоте, ки дар Иќдом иштирок мекунанд, дар давраи гузаронидани иќдом аз ҷониби мағозаҳои захиракарда мањсулотњо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешаванд.

Шартњои иштирок дар Иќдом

6.1. Шањрванде, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муқими истиќомат мекунанд, ба синни 18-сола расида ва риояи Қоидаҳои банди 8-и Низомномаи мазкурро таъмин намуда метавонад. Шахс статуси Иштирокчии Иќдом аз санаи дар банди 8-и Қоидаҳои мазкурро овардашуда мегардад.

Дар иќдом коргарони Ташкилгар ва/ ё Фармоишгар, шахсоне, ки манфати Ташкилгар ва/ ё Фармоишгарро ҳимоя мекунанд ва инчунин аъзоёни оилаи онњо, ба шахсоне, ки тибқи тартиби муқарраргардида бо Ташкилгар ва/ё Фармоишгар ҳамкори дорад, кормандон ва намояндагони шахси сеюм, ки бо Ташкилгар ва/ё Фармоишгар муносибатҳои шартномавӣ доранд ва инчунин аъзоёни оилаи онњо, Шахсоне,ки ба талаботҳои дар боло зикршуда ҷавобгуй нестанд ҳуқуқи Иштирокчии Иќдом шудан ва гирифтани ҷоизаро надоранд.

6.3. Иштирокчии Иќдом ҳуқуқҳои зеринро доранд:

6.3.1 Ҳуқуқи гирифтани маълумот дар бораи Иќдом мутобиқи Қоидаҳои мазкур;

6.3.2. Ҳуқуқҳои дигари пешбини шуда Қоидаҳои мазкур бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амал карда мешавад.

6.4. Вазифањои иштирокчии Иќдом:

6.4.1. Риояи Қоидаҳо дар давраи гузаронидани Иќдом;

6.4.2. Мустақилона дар сомонаи Иќдомї маълумотњоро дар бораи чорабинињо, инчунин на танҳо оид ба таѓир ёфтани ќойдањо, тартиби гузаронидани он, боздоштан ва қатъ намудани Иќдом, пайбари намоянд. 

6.4.3. Пешнињод ба Ташкилгар маълумоти пурра, дуруст ва дақиқї шахсї, мутобиқи талаботњои Сиёсї ва Қоидаҳои мазкур оиди Иќдом;

6.4.4. Маълумотњои шубњанок ва нодуруст барои иштироки озмуни Иќдом гузошта нашавад;

6.4.5. Нигоҳ доштани скретч-корти рамздор, Ҳуҷҷатҳои аслии тасдиқкунандаи хариди мањсулоте, ки дар Иќдом иштирок менамоянд.

6.4.6. Риоя намудани Қоидаҳои мазкур ва қонунгузории љории Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Фонди тўњфањои Иќдомї

7.1. Фонди тўњфањои Иќдомї аз ҳисоби Фармоишгар ташкил карда, ва иборат аз:

7.1.1. Мањсулоти тамѓаи молї «NESCAFÉ Classic» 34 гр, ручкаи фирмавї, флеш-картаи 2G-и фирмавї.

7.1.2. Шоњљоиза – 10 000 (дањ њазор) сомонӣ бе ќапидани андоз. Супоридани Шоњљоизаи Иќдом дар мўњлати то 20 майи соли 2019. Супоридани Андозро ба миќдори 1300 (як њазору сесад) сомонӣ Фармоишгари Иќдом ба ӯҳда худ мегирад.

8. Тартиби иштирок дар Иќдом

8.1. Барои иштирок дар Иќдом њатман дар давраи гузариши иќдом (банди 3.1. Ќоидањо) Ба Иштирокчї харидани маҳсулотњо дар банди 5 Ќоидањои мазкур.

8.2. Борбанди иќдомиро ба маркази таќсимоти тўњфањо расонда ва онро ба скретч-корти рамздор иваз намоед. Рамз аз чорраќам иборат мебошад.

8.2.1. Иќдоми рамздор дар скретч-корт аз 4 рамз ба монанди XXXX иборат мебошад, дар куљо Х-ин барои њамаи скретч-кортњо комбинатсияи раќамњои бењамто њисобида мешавад.

8.2.2. Ќабати муњофизи скретч-кортро тоза намоед. Дар бозии фаврӣ иштирок намоед ва ба яке аз тўњфањое, ки дар ќабати муњофизи скретч-корт сабт шудааст ғолиб шавед.

8.2.3. Бо шахсе, ки ба таќсимоти тўњфањо ва аз ќайд гузаронии иќдомии рамзњо љавобгўй мебошад скретч-корти рамздор-ро аз қайд гузаронед, (минбаъд «Промоутер»)

8.2.4. Сретч-корти рамздор-ро (дар давраи аз 20.02.2019 то 20.05. 2019 с) барои иштироки шоњљоиза асосї 10 000 сомони, ки 27 апрели соли 2019 гузаронида мешавад нигоњ доред.

8.3. Маҳдудият ба қайдгирии рамзи зерин:

8.3.1. Рамз аллакай аз қайд гузашт.

8.3.2. Миќдори тўњфањои бурднок маҳдуд аст, агар фонди тўњфањо пурра бурдшуда бошад имконияти фармоиши тўњфањо нест.

Номгўйи мањсулоте ки дар Иќдом иштирок мекунанад

Миќдор (дона)

Nescafe Classic 47,5 гр.

20975

Nescafe Classic 95 гр.

2873

Nescafe Classic 75 гр.

936

Nescafe Classic 100 гр.

1198

Nescafe Classic 250 гр.

864

Nescafe Classic 150 гр.

1020

Nescafe Classic 34 гр.

5534

Њамагї

33401

8.4. Дархости фиристаи Иштирокчӣ (маълумотњо,банди 8-и ќоидањои мазкур), ба маънои онро дорад, ки ӯ бо Қоидаҳои мазкур шинос шуда ба Қоидаҳо ва Сиёсат он, розӣ мебошад.

8.5. Њар як рамзи Бењамтое, ки дар скретч-корт мебошад метавонад дар шоњљоизаи 10 000 сомони иштирок намояд.

8.6. Ташкилгар барои иштирок дар озмун роњ дода намешавад:

8.6.1. Дархости Иштирокчиён, ба амал дароварда дар банди 8-и Қоидаҳои мазкур, вайрон намудани мӯҳлатҳои муқарраргардида дар банди 3-и Ќоидањои мазкур; 

8.6.2. Дархости Иштирокчиён, ки ба талаботҳо љавобгўй намебошанд, дар банди 6 Қоидаҳои мазкур;

8.6.3 Дархости Иштирокчї, аз ҷониби иштирокчиён бо риоя накардани талабот пешниҳод карда мешаванд дар бандҳои 8.2-8.2.4 Қоидаҳои мазкур;

Дархости Иштирокчї ки дигар Қоидаҳои мазкурро вайрон кардааст;

8.7. Дар ҳолате, ки маълумотњои пешниҳод кардаи Иштирокчїён тибќи қонунгузорӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумотҳои шахсӣ алоқаманд бошад, дар ин холат пешниҳод ва коркарди ин гуна маълумотњо мутобиқи ќойидањои мазкур, сиёсати конфиденсиалӣ ва қонунгузории ҷории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

8.8. Дар њолатњое, ки мутобиқи Қоидаҳои мазкур пешбинӣ нашудааст, Ташкилгар ва Иштирокчї бо қонунгузории ҷории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

Шартњои гирифтани шоњљоизаи

9.1. Бурди шоњљоизаи 27.04.2019 дар мобайни њамаи Иштирокчиёне ки рамзи иќдоми, ки дар скретч-кортњо мебошад дар асоси банди 8.2.3 ва банди 8.2.4, дар давраи аз 02.20.2019 то 04.20.2019, мувофиқи формулаи зерин гузаронида мешавад:

9.1.2. Муайян намудани ѓолиби шоњљоизаи олї дар ҳузури комиссия, дар ҳайати на кам аз 1 намояндаи Ташкилгари Иқдом ва Фармоишгари Иќдом, дар ҳузури нотариус бо истифодаи барномаи махсуси компютерие, ки Рамзи ғолибро бо интихоби тасодуфӣ аз байни рамзњои аз ќайд газашта муайян карда мешавад (минбаъд - Комиссия) . Раванди гузаронидани бозӣ ба навор (видео) гирифта мешавад. Мувофиқи натиҷаҳои бозӣ ғолиби асосӣ ва 2 (ду) эҳтиёти (ивазкунанда) муайян карда мешаванд, дар ҳолати агар ғолиби асосӣ ба талаботи ќоидањои мазкур ҷавобгӯ набошад (банди 6.1, банди 6.2, банди 9.1.5). Мувофиқи натиҷаҳои озмун, аъзоёни Комиссия,ки дар муайян намудани ғолиби Иќдом иштирок доштанд суратҷаласаи бозиро ба имзо мерасонанд. Имзои аъзоёни Комиссияӣ дар суратҷаласаи бози аз тарафи ноториус тасдиқ карда мешавад.

9.1.3. Пас аз муайян намудани Ғолиби Иќдом, ба Ғолиб бо зангњои телефонї огоҳ карда мешавад. Дар ҳолати телефони ғолиби Иќдом берун аз минтақа ё дар давоми 2 (ду) рӯз ба зангњои телефонї љавоб надињад, ё бо ягон њолатњои техникї ба Ташкилгари Иќдом вобастагї надошта, дастрас набошад, онгоҳ Ѓолиб Иќдом имконияти Ғолибии худро гум мекунад. Пас аз 2 (ду) рӯз, бо тавассути зангњои телефонї, ба Ғолиби эҳтиётии Иќдом аз байни ивазкунандаҳо то муайян кардани ғолиби Иқдом занг мезананд.

9.1.4. Дар сурати мувофиқат накардани Ғолиб (асосӣ ва 2 (ду) эҳтиёти ба талаботҳои (банди 6.1, банди 6.2, банди 9.1.5). Қоидаҳои мазкур, инчунин бо Ғолиби Иќдом тавассути алоқа дастрас набошад мутобиқи банди 9.1.3, тўњфа дар ихтиёри Ташкилгари Иќдом мемонад.

9.1.5 Барои гирифтани Шоњљоиза Ғолиби Иќдом бояд на дертар аз 7 (ҳафт) рӯзи таърихи аз рўзи хабардор шавии ғолиби бурд ба Ташкилгари Иќдом / ҳуҷҷатҳои тасдиќ кунандаи зеринро пешниҳод намояд:

• нусхаи шаќодатнома њатман бо ИНН;

• скретч-корти аслї бо бурди Рамзї бењамто;

9.1.6. Скретч-корти аслї аз тарафи Ғолиб ба Ташкилгари Иќдом бо ёрии курери хизматрасон тавассути нақлиет расонида мешавад. Хараљоти тасдиќкунандаи хизматрасонии курериро Ташкилкгари Иќдом ба зиммаи худ мегирад.

9.1.7. Маблағи Шоњљоизаи ба ғолиби Иќдом, ки дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Хуҷанд зиндагони мекунад, дар муддати 15 рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо, ки дар банди 9.1.5 Қоидаҳои мазкури, дар асоси санади додуғ гирифт оид ба интиқоли ройгони маблағҳо (минбаъд Санад) супорида мешавад.

Маълумоти шахсӣ

10.1. Бо иштирок дар Иќдом ва ихтиёран пешнињоди маълумотҳои шахсии худ , Иштирокчӣ розигии худро оид ба коркард аз ҷониби Ташкилгари Иќдом маълумоти шахсӣ, аз ҷумла ҷамъоварӣ, системагардонӣ, нигоҳдорӣ, аниќкунї (навсозӣ, тағир додан), баровардан, истифода, паҳнкунӣ, ношиносӣ, нобудкунӣ барои мақсадҳои гузаронидани Иќдоми мазкур дар давраҳои гузаронидани он ва дар давоми 3 (се) сол баъд аз қатъ гардидани он, мутобиқи низомномаи пешбининамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 августи соли 2018 № 1537 «Дар бораи ҳифзи маълумоти шахсӣ "

( минбаъд"Қонун ") .

Иштирок метавонад розигии худро ба коркарди маълумоти шахсӣ бозхонад, ба суроғаи 734000, Душанбе, кӯчаи Гуломова 18/11, «SMART» ҶДММ мурољиат намуда.

Ҳангоми бозхондани розигї ба коркарди маълумоти шахсӣ Иштирокчӣ минбаъд дар Иќдом иштирок намудан иҷозат дода намешавад.

10.2. Барои гузаронидани Иќдом, ба Ташкилгар маълумоти шахсї аз рӯйхати зерин лозим мебошад: ном, насаб, санаи таваллуд, ҷинс, почтаи электронӣ, раќами телефон. Иштирокчии Иќдом ӯҳдадор мебошад, ки маълумотњои дуруст ва дақиқ (боэътимод) гузорад.

10.3. Баъд аз қабули қарор оид ба иштирок дар Иќдом, Иштирокчӣ бо ин розигии худро тасдиқ намуда, розиги медињад, ки ҳама гуна маълумоте, ки ихтиёрӣ Ӯ додааст, метавонанд Ташкилгар, шахсӣ ваколатдори он таҳрир карда шавад, (Фармоишгар ва дигар шахсоне, Ташкилгари Иќдом, ки минбаъд якҷоя бо "шарикони " номида мешавад) бо мақсади иҷрои ӯҳдадориҳои Ташкилгар мутобиқи Қоидаҳои мазкур, ва/ ё

мақомотҳои рекламавӣ барои мақсадҳои рекламавӣ, бе розигии иловагӣ Иштирокчї ва бе додани мукофотпулӣ баро ин фаъолият.

Дар њолате, ки маълумоти шахсии Иштирокчї ба мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии љории Тоҷикистон бошад, пас коркарди чунин маълумот бо Қоидаҳои мазкури, Сиёсати конфиденсиалӣ бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мешавад.

10.5. Иштирокчиён дарк мекунанд ва розигӣ медиҳанд, ки маълумоти шахси ў, барои иштирок дар озмуни Иќдом пешниҳод карда шудааст, аз ҷониби Ташкилгар (Фармоишгар, ва ё дигар шарикҳо дар асоси шартнома, ки бо Ташкилгар ба имзо расидааст) бо тамоми воситаҳои зарурӣ барои гузаронидани Иќдом ва розигӣ ба таҳрир дар давраи қабули ин қоидаҳо, инчунин шартҳои Сиёсати махфӣ, ки қисми таркибии ин Қоидаҳо мебошад.

10.6. Иштирок дар Иќдом далели озодона, мушаххас , бохабар ва розигии бошууронаи Иштирокчи барои коркарди Ташкилгар (Фармоишгар ва дигар шариконе, ки бо супориши/ Ташкилгар) маълумоти шахсии Иштирокчӣ бо ҳар гуна усул, бо мақсади гузаронидани Иќдом, ва дар тартиби дар Қоидаҳои мазкур пешбини шуда. 

10.7. Дар асоси маълумоти шахсӣ мақсади Ќоидањи мазкури фањмида мешавад, ҳар гуна маълумотњои бевосита ва бавосита ё муайян кардани шахси воқеӣ (субъекти маълумоти шахсӣ ).

10.8. Зери коркарди маълумоти шахсї дар Қоидаҳои мазкур њар амал ва ё маҷмӯи амалҳо, амалиёти анҷом шударо, ки бо истифода аз воситаҳои автоматизатсияшуда ё бе истифодаи чунин таҷҳизот бо маълумоти шахсӣ, аз он ҷумла ҷамъоварӣ, сабт, систематизатсия, ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ, (навсозӣ, тағирдиҳи), иваз кардан, истифода, интиқол додан (тақсим кардан, таъмин кардан, дастрасӣ), баҳодиҳӣ, нобудкунии маълумоти шахсии иштирокчӣ барои пешбурди Иќдом фаҳмида мешавад. 

10.9. Бо ихтиёран додани маълумоти шахсӣ ба Ташкилгар, Иштирокчиён ба коркарди маълумоти шахсии худ бо усулҳои гуногун,ки дар Қонун пешбинишудааст ва паҳн кардани чунин маълумот барои мақсадҳои гузаронидани Иќдом аз тарафи Ташкилгар, Фармоишгар ва дигар шарикони ў, ки бо супориши Ташкилгар амалмекунанд розигї медиҳад.

10.10. Ташкилгар, Фармоишгар ва дигар шарикон, ки бо супориш / вазифаи Ташкилгари Иќдом амал мекунанд, ба ҳифзи маълумоти шахсӣ аз иҷозати баќайд гирифтанашуда кафолат медиҳанд. Ҳамаи маълумотҳои шахсии барои иштирок дар Иќдом пешниҳодшудаи Иштирокчиён аз тарафи Ташкилгар ва Фармоишгар ва дигар шарикон, ки аз номи Ташкилгар мутобиқи қонунгузории ҷории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар асоси кафолатҳое, ки дар Низомонма мазкур зикр гардидаст, амалї мегардад.

10.11. Ташкилгари Иќдом, Фармоишгар ва дигар шарикон, ки бо супориши Ташкилгари Иќдом амал мекунанд, ба ӯҳдадор риоя намудани қоидаҳои зерин ва ба Иштирокчи дар робита бо коркарди маълумоти шахсӣ кафолати зерин пешнињд менамояд:

таъмини коркарди маълумоти шахсӣ бо риояи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи маълумоти шахсӣ, аз ҷумла принсипи талабот, талаботи ӯҳдадории Фармоишгар ба маълумоти шахсї бо Қонун муқаррар гардида;

коркарди маълумоти шахсӣ танњо барои гузаронидани Иќдом ва инчунин ба маќсади реклама;

истифода ва дигар намуди коркарди маълумоти шахсӣ бо мақсади ба даст овардани маълумоти шахсӣ дар бораи ҳама гуна маҳсулот ва хидматҳо, инчунин барои мақсадҳои дигар, танҳо ба андоза ва дар ҳолатҳои пешбининамудаи Қонун иҷозат дода мешавад;

интиқол ё ба таври дигар аз ошкор кардани маълумоти шахсии Иштирокчиени Иќдом ба шахсони сеюм дар ҳолате, ки агар Ташкилгар Иќдом ва/ё Фармоишгар Иќдом бояд бо мақсади иҷрои ӯҳдадориҳои худ дар назди Иштирокчиени Иќдом;

барои муҳофизат ва махфи нигоҳ доштани маълумоти шахсии Иштирокчиени Иќдом тибқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон масъулият дорад. 

10.12. Дар ҳолати Бозхонди Иштирокчи ва / ё ғайра субект маълумоти шахсе, ки он аз тарафи Иштирокчии Иќдом баТашкилгар/Фармоишгар (ё намояндаи ӯ) бо розигии ӯ барои коркарди маълумоти шахсӣ дода шудааст, ба таври автоматӣ баромади иштирокчии аз Иќдом мегардад ва гирифтани маблағи Иқдомро имконнопазир месозад. Ташкилгари Иќдом ҳақ дорад, ки ба иштирокчи додани ин гуна туҳфаро рад кунад. Пас аз гирифтани огоҳнома аз ҷониби иштирокчӣ ва / ё дигар субекти маълумоти шахсӣ,ки маълумоти он ба Ташкилгар / Фармоишгар (ё намояндаи ў) бораи бозхонди розиги ӯ ба коркарди маълумоти шахсӣ додааст , Ташкилгари Иќдом ва дигар шахсони ваколатдор,ки бо супориши Ташкилгари Иќдом фаъолият мекунад коркарди маълумоти шахси иштирокчиро қатъ намояд. дар ҳолате ки агар нигоҳ доштани маълумоти шахсӣ дар оянда барои мақсадҳои коркарди маълумоти шахсӣ нолозим бошад, онро (агар маълумоти шахсӣ аз тарафи шахси дигаре, бо супориши Ташкилгари Икдом коркард шавад) дар муҳлати, на зиёда аз 30 (навад) рӯз аз санаи қабули ин пешниҳод нобуд мекунанд.

10.13. Иштирокчї дорои ҳуқуқи дастрасӣ ба маълумот худ ва/ё маълумот дар бораи он, ки маълумоти шахсӣ ўро ба кадом мақсад истифода мебаранд. 

10.14 Иштирокчиени розӣ мешбошанд, ки Маъмурияти ё шарикон аз номи Маъмурият ба Истифодабарандагон дар бораи гузаронидани чорабиниҳои њавасмандгардонї маълумотњо дар бораи тахфиф, хабархо дар бораи фаъолияти Маъмурият бо ёрии смс паёмак ба раќмњои мобилї, ки Истифодабарандаи сомона ки дар сатри махсус гузошта буд фиристад.

Дигар

11.1. Соатњо, дар Ќоидањои мазкур оварда шудаст бо вақти Душанбе муайян карда мешавад. 

11.2. Иштирок дар Иќдом маънои ризояти Иштирокчи дар Иќдом бо Ќоидањои мазкур.

11.3. Иштирокчии Иќдом метавонад дар вақти дилхоҳ аз иштирок бо навиштани аризаро ба Ташкилгари Иќдом даст кашад, Ариза тавассути почтаи фармудашуда ба Ташкилгари Иќдом фиристонидан мешавад. Ариза дар шакли озод тартиб дода мешавад ва бояд дар он ному насаби Иштирокчӣ, силсила ва рақами ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият ва рақами телефони шахсро дошта бошад.

11.4. Ташкилгар ҳуқуқ дигар намудани ќоидањо ва мӯҳлати гузаштани Иќдомро дорад, дар вақти дилхоҳ ў маълумотњои дахлдорро дар сомонаи: classic-promo.kz мегузорад.

11.5. Ташкилгар барои хатогиҳои техникӣ ва сифати хизматрасонии алоқаи телефонї, корњои Фармоишгарон ва системаҳои пардохт, алоқаи интернетӣ, инчунин сифати кори провайдерҳои интернетӣ ва фаъолияти таҷҳизот ва бо барнома таъмин намудани иштирокчиёни Иќдом ва дигар ҳолатҳое,ки ба фаъолияти кории Ташкилгар алоқаманди надород, инчунин барои ҳамаи оқибатҳои манфӣ ба он алоқаманд ҷавобгар намебошад.

11.6. Дар ҳама ҳолатҳое, ки дар Низомномаи мазкур пешбинӣ нагардидааст, Ташкилгар ва / ё Фармоишгар ва иштирокчиёни Иќдом дар доираи қонунгузории ҷории Ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунанд, Сиёсати конфидентсиалї, ин қисми ҷудонашавандаи Ќоидањои мазкур мебошад.

11.7. Агар бо ягон сабаб яке аз чорабинињои Иќдоми аз рўи нақша гузаронида нашавад, аз ҷумла сабабҳои берун аз назорати Ташкилгар, ки бехатарона, бо рафтори дуруст ба гузаронидани Иќдом таъсир расонад, Ташкилгар дар ихтиёри худ ҳуқуқи якҷониба бекор намудан, тағйир додан ва ё муваққатан боздоштани Иќдомро дорад. Дар ин њолат бо назардошти Ќоидањои мазкур дар сомонаи Иќдомї дигаргунињо мегузорад, дар бораи ин ба Иштирокчиён бо ёрии смс паёмак хабар мефиристад.

11.8. Иќдом пас аз анљоми мўњлат пурра ба охир расида мебошад.

Дигар шартњо:

12.1. Ташкилгари Иќдом љавобгўй намебошад ба:

сари вақт иҷро накардани ўњдадории Иштирокчиён алоқаманд ба Иќдом ва гирифтани тўњфањо; 

12.1.2. шинос нашудаи Иштирокчи бо Ќоидањои мазкур маънои онро дорад, ки Иштирокчи аз ќоидањои Икдом бе хабар аст;

12.1.3. аз Иштирокчиёни Иќдом нагирифтани хат, зангњо, ва/ ё паёмаҳои электронӣ, аз он ҷумла бо хатогии хадамоти почта, ташкилотҳои алоќа дар натоиҷи камбудиҳои техникї ва / ё қаллобӣ дар шабакањои Интернети дар давоми гузаронидани Иќдом истифодашаванда.

12.1.4. сари вақт нагирифтани ҳуҷҷатҳо ва/ё маълумоти зарурӣ аз Иштирокчиёни Иќдом, барои гирифтани Тўњфањо. 

12.1.5. аз Иштирокчиён нодуруст гирифтани маълумотњои пурраи заррури дар ваќти гузаронидани Иќдом ва ё супоридани тўњфањо,

12.2. Ташкилгари Иќдом ба бањсњои Рамз ба ин ё он шахс таалуќ дорад дахолат надорад.

13. Шароити умумии Иќдом:

13.1.Бо ќоидањо ва шаротњои Иќдом дар сомона Иќдом шинос шуда метавонед

14 . Раддия аз ҷавобгарӣ

Фармоишгар аз њар гуна вада ва кафолатњое,ки пешнињодшудани онҳо боисӣ(сабаби) дигаргунфаҳми шуданаш мумкин аст, ва аз ҷавобгарӣ доир ба Иќдом, Туҳфаҳо ва истифодаи онҳо низ даст мекашад. Дар ягон маврид Фармоишгари Иќдом дар назди тарафҳо, барои зарари бевосита, ё зарари дигари ғайримустақим Дар натиљаи истифодабарии њар гуна маълумот дар доираи Иќдоми мазкур дар шабакаи интернетии иќдом, фаъол ва бе фаъолиятии Ташкилгари Иќдом, ба миён омадани вобастагии, пастшавии мањсулноки, аз фаъолияти мењнати озод кардан ё танаффус фаъолияти меҳнати, дар баробари хориҷ шудан аз муассисаи таълими, барои аз даст додани ҳар гуна фоида, қатъ намудани фаъолияти хоҷагидорӣ, хатто агар Фармоишгари Иќдом пешаки аз зарари имконпазири огоҳ карда шуда бошад њам аз ҷавобгарӣ даст мекашад.